Tjänster

Vi lägger stor vikt på personlig kontakt och erbjuder våra ekonomitjänster så att Ni helt kan fokusera på Er kärnverksamhet. Se oss gärna som Er externa ekonomiavdelning.

Rapporter

Varje månad görs avstämningar och en månadsrapport skapas. Denna rapport skickas ut digitalt, vilket gör det enkelt för kunden att analysera kostnader och intäkter ända ner på kontonivå. Hur rapporten presenteras och vilka nyckeltal och diagram som finns med bestäms i samråd med kunden beroende på önskemål.